Học Tập

Toán 6 Luyện tập chung trang 41 Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 41 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập chung trang 41.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài Luyện tập chung Chương VII trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Wiki MOC:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 41 tập 2

Bài 7.21

Tính một cách hợp lý:

a. 5,3-(-5,1)+(-5,3)+4,9;

b. (2,7-5,14)-(48,6-7,3);

c. 2,5.(-0,124)+10,124.2,5.

Gợi ý đáp án:

a. 5,3-(-5,1)+(-5,3)+4,9=[5,3+(-5,3)]+[4,9-(-5,1)]=4,9+5,1=10;

b. (2,7-51,4)-(48,6-7,3)=2,7-51,4-48,6+7,3

=(2,7+7,3)-(51,4+48,6)=10-100=90

c. 2,5.(-0,124)+10,124.2,5=2,5.[(-0,124)+10,124]=2,5.10=25.

Bài 7.22

Tính giá trị của biểu thức sau :

7,05 -(a+3,5 +0,85) khi a = -7,2.

Gợi ý đáp án:

Khi a = -7,2 ta có:

7,05 -(a+3,5 +0,85)=7,05 -[(-7,2)+3,5 +0,85]=9,9.

Bài 7.23

Gạo là thức ăn chính của người dân Việt Nam. Theo Viện dinh dưỡng Quốc gia, trong 100 g gạo tẻ có chứa khoảng 74 g chất bột đường; 9,4 g chất đạm; 4,74 g chất béo và nhiều vi chất khác.

a)Tính tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo.

b) Trong 1,5 kg gạo có chứa bao nhiêu gam chất béo.

Gợi ý đáp án:

a) Tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo là:

(4.74 : 100) . 100% = 4,74%

b. Trong 1,5 kg gạo có chứa số gam chất béo là:

4,74% . 1,5 = 0,0711kg = 71,1 (gam).

Bài 7.24

Cường ra siêu thị mua 3,5 kg khoai tây; 4kg củ cải. Giá 1kg khoai tây là 18 nghìn đồng; 1 kg củ cải là 15,6 nghìn đồng.

a) Tính tổng số tiền hàng.

b) Khi thanh toán Cường phải trả thêm tiền thuế giá trị tăng VAT, được tính bằng 10% tổng số tiền hàng.Tính số tiền Cường phải thanh toán.

Gợi ý đáp án:

a) Tổng số tiền hàng là:

3,5.18 + 4.15,6 = 107,4 (nghìn đồng)

b) Số tiền Cường phải thanh toán là:

107,4 + 107,4.10% = 118,14 (nghìn đồng).

Bài 7.25

Theo báo điện tử VINANET(14-2-2020), năm 2019 Việt Nam sản xuất khoảng 201 nghìn tấn hạt tiêu. Như vậy, sản lượng hạt tiêu Việt Nam chiếm khoảng 30% sản lượng hạt tiêu toàn thế giới. Em hãy tính sản lượng hạt tiêu để sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2019.

Gợi ý đáp án:

Sản lượng hạt tiêu để sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2019 là:

201 : 30% = 670 (nghìn tấn)

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 41 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập chung trang 41.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài Luyện tập chung Chương VII trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Wiki MOC:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 41 tập 2

Bài 7.21

Tính một cách hợp lý:

a. 5,3-(-5,1)+(-5,3)+4,9;

b. (2,7-5,14)-(48,6-7,3);

c. 2,5.(-0,124)+10,124.2,5.

Gợi ý đáp án:

a. 5,3-(-5,1)+(-5,3)+4,9=[5,3+(-5,3)]+[4,9-(-5,1)]=4,9+5,1=10;

b. (2,7-51,4)-(48,6-7,3)=2,7-51,4-48,6+7,3

=(2,7+7,3)-(51,4+48,6)=10-100=90

c. 2,5.(-0,124)+10,124.2,5=2,5.[(-0,124)+10,124]=2,5.10=25.

Bài 7.22

Tính giá trị của biểu thức sau :

7,05 -(a+3,5 +0,85) khi a = -7,2.

Gợi ý đáp án:

Khi a = -7,2 ta có:

7,05 -(a+3,5 +0,85)=7,05 -[(-7,2)+3,5 +0,85]=9,9.

Bài 7.23

Gạo là thức ăn chính của người dân Việt Nam. Theo Viện dinh dưỡng Quốc gia, trong 100 g gạo tẻ có chứa khoảng 74 g chất bột đường; 9,4 g chất đạm; 4,74 g chất béo và nhiều vi chất khác.

a)Tính tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo.

b) Trong 1,5 kg gạo có chứa bao nhiêu gam chất béo.

Gợi ý đáp án:

a) Tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo là:

(4.74 : 100) . 100% = 4,74%

b. Trong 1,5 kg gạo có chứa số gam chất béo là:

4,74% . 1,5 = 0,0711kg = 71,1 (gam).

Bài 7.24

Cường ra siêu thị mua 3,5 kg khoai tây; 4kg củ cải. Giá 1kg khoai tây là 18 nghìn đồng; 1 kg củ cải là 15,6 nghìn đồng.

a) Tính tổng số tiền hàng.

b) Khi thanh toán Cường phải trả thêm tiền thuế giá trị tăng VAT, được tính bằng 10% tổng số tiền hàng.Tính số tiền Cường phải thanh toán.

Gợi ý đáp án:

a) Tổng số tiền hàng là:

3,5.18 + 4.15,6 = 107,4 (nghìn đồng)

b) Số tiền Cường phải thanh toán là:

107,4 + 107,4.10% = 118,14 (nghìn đồng).

Bài 7.25

Theo báo điện tử VINANET(14-2-2020), năm 2019 Việt Nam sản xuất khoảng 201 nghìn tấn hạt tiêu. Như vậy, sản lượng hạt tiêu Việt Nam chiếm khoảng 30% sản lượng hạt tiêu toàn thế giới. Em hãy tính sản lượng hạt tiêu để sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2019.

Gợi ý đáp án:

Sản lượng hạt tiêu để sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2019 là:

201 : 30% = 670 (nghìn tấn)

Mộc Media

Mộc Media cung cấp dịch vụ quay phim, chụp hình cưới đặc biệt: chụp hình ngoại cảnh, quay phim chụp hình phóng sự cưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button