Học Tập

Toán 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 47 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của phần Bài 32: Điểm và đường thẳng.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 32 Chương VIII trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Wiki MOC:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 47  tập 2

Bài 8.1

Quan sát hình 8.11.

a) Giao điểm của hai đường thẳng a và b là những điểm nào?

b) Điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào? Hãy trả lời câu hỏi bằng câu diễn đạt và bằng kí hiệu.

Gợi ý trả lời:

a) Giao điểm của hai đường thẳng a và b là điểm P.

b) Điểm A thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b.

Kí hiệu A ∈ a ; A ∉ b.

Bài 8.2

Quan sát hình 8.12 và trả lời:

Bài 8.2

a) Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?

b) Hãy nêu ít nhất hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

c) Bốn điểm A,B,C và S có thẳng hàng không?

Gợi ý trả lời:

a) Có 1 bộ ba điểm thẳng hàng là: A,B,C.

b) Hai bộ điểm không thẳng hàng là: S,A,B và S,B,C…..

c) Bốn điểm A,B,C và S không thẳng hàng.

Bài 8.3

Cho bốn điểm A,B,C và D như hình vẽ dưới đây.

Bài 8.3

Hãy nêu tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

Gợi ý trả lời:

Các bộ ba điểm thẳng hàng là: A,B,C và A,C,D và B,C,D và A,B,D

Bài 8.4

Hình 8.13 mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên A,B,C,D và E,trong đó ta chỉ biết vị trí của điểm A. Hãy điền tên của các điểm còn lại, biết rằng:

1. D nằm trên 3 trong 4 đường thẳng.

2. Ba điểm A,B,C thẳng hàng.

3. Ba điểm B,D,E thẳng hàng.

Bài 8.4

Gợi ý trả lời:

Bài 8.4

Bài 8.5

Hãy liệt kê các cặp đường thẳng song song trong hình sau.

Bài 8.5

Gợi ý trả lời:

Những cặp đường thẳng song song trong hình là:

EF// BD, EF//DC, EF//BC

DE//AF, DE//BF, DE//BA

DF//AE, DF//CE, DF//AC

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 47 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của phần Bài 32: Điểm và đường thẳng.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 32 Chương VIII trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Wiki MOC:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 47  tập 2

Bài 8.1

Quan sát hình 8.11.

a) Giao điểm của hai đường thẳng a và b là những điểm nào?

b) Điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào? Hãy trả lời câu hỏi bằng câu diễn đạt và bằng kí hiệu.

Gợi ý trả lời:

a) Giao điểm của hai đường thẳng a và b là điểm P.

b) Điểm A thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b.

Kí hiệu A ∈ a ; A ∉ b.

Bài 8.2

Quan sát hình 8.12 và trả lời:

Bài 8.2

a) Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?

b) Hãy nêu ít nhất hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

c) Bốn điểm A,B,C và S có thẳng hàng không?

Gợi ý trả lời:

a) Có 1 bộ ba điểm thẳng hàng là: A,B,C.

b) Hai bộ điểm không thẳng hàng là: S,A,B và S,B,C…..

c) Bốn điểm A,B,C và S không thẳng hàng.

Bài 8.3

Cho bốn điểm A,B,C và D như hình vẽ dưới đây.

Bài 8.3

Hãy nêu tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

Gợi ý trả lời:

Các bộ ba điểm thẳng hàng là: A,B,C và A,C,D và B,C,D và A,B,D

Bài 8.4

Hình 8.13 mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên A,B,C,D và E,trong đó ta chỉ biết vị trí của điểm A. Hãy điền tên của các điểm còn lại, biết rằng:

1. D nằm trên 3 trong 4 đường thẳng.

2. Ba điểm A,B,C thẳng hàng.

3. Ba điểm B,D,E thẳng hàng.

Bài 8.4

Gợi ý trả lời:

Bài 8.4

Bài 8.5

Hãy liệt kê các cặp đường thẳng song song trong hình sau.

Bài 8.5

Gợi ý trả lời:

Những cặp đường thẳng song song trong hình là:

EF// BD, EF//DC, EF//BC

DE//AF, DE//BF, DE//BA

DF//AE, DF//CE, DF//AC

Mộc Media

Mộc Media cung cấp dịch vụ quay phim, chụp hình cưới đặc biệt: chụp hình ngoại cảnh, quay phim chụp hình phóng sự cưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button