Học Tập

Toán 6 Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 40 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 31 Chương VII trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Wiki MOC:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 40 tập 2

Bài 7.17

Tính:

a) 25% của 8;                     b) 7,5% của 180.

Gợi ý đáp án:

a) 25% của 8 = 25%.8 = 2;

b)7,5% của 180 = 75%.180 = 135.

Bài 7.18

Lãi suất tiền gửi kì hạn một năm của một ngân hàng là 7,4 %. Bác Đức gửi 150 triệu vào ngân hàng đó. Sau một năm, bác Đức rút cả vốn lẫn lãi thì nhận được bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Sau một năm, bác Đức rút cả vốn lẫn lãi thì nhận được số tiền là:

150 . 7,4% + 150 = 150 . (1 + 7,4%) = 161,1 (triệu đồng).

Bài 7.19

Giá niêm yết của một chiếc điện thoại di động là 625 nghìn đồng.Trong chương trình khuyến mại, mặt hàng này được giảm giá 10%. Như vậy, khi mua một chiếc điện thoại loại này người mua được giảm bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Khi mua một chiếc điện thoại loại này người mua được giảm số tiền là:

625.10% = 62,5 (nghìn đồng).

Bài 7.20

Theo Tổng cục Thống kê, năm 1989 cả nước có 914 396 người dân tộc Mường. Sau 10 năm số người Mường đã tăng lên thành 1 137 515 người. Em hãy cho biết trong 10 năm đó, số người Mường ở Việt Nam đã tăng bao nhiêu phần trăm? (làm tròn kết quả tới hàng phần mười).

Gợi ý đáp án:

Trong 10 năm, số người Mường ở Việt Nam tăng số người là:

1 137 515 – 914 396 = 223 119 (người)

Trong 10 năm, số người Mường ở Việt Nam tăng số phần trăm là:

(223 119 : 1 137 515) . 100% = 19,6%

Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2 trang 40 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 31 Chương VII trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Wiki MOC:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 40 tập 2

Bài 7.17

Tính:

a) 25% của 8;                     b) 7,5% của 180.

Gợi ý đáp án:

a) 25% của 8 = 25%.8 = 2;

b)7,5% của 180 = 75%.180 = 135.

Bài 7.18

Lãi suất tiền gửi kì hạn một năm của một ngân hàng là 7,4 %. Bác Đức gửi 150 triệu vào ngân hàng đó. Sau một năm, bác Đức rút cả vốn lẫn lãi thì nhận được bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Sau một năm, bác Đức rút cả vốn lẫn lãi thì nhận được số tiền là:

150 . 7,4% + 150 = 150 . (1 + 7,4%) = 161,1 (triệu đồng).

Bài 7.19

Giá niêm yết của một chiếc điện thoại di động là 625 nghìn đồng.Trong chương trình khuyến mại, mặt hàng này được giảm giá 10%. Như vậy, khi mua một chiếc điện thoại loại này người mua được giảm bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Khi mua một chiếc điện thoại loại này người mua được giảm số tiền là:

625.10% = 62,5 (nghìn đồng).

Bài 7.20

Theo Tổng cục Thống kê, năm 1989 cả nước có 914 396 người dân tộc Mường. Sau 10 năm số người Mường đã tăng lên thành 1 137 515 người. Em hãy cho biết trong 10 năm đó, số người Mường ở Việt Nam đã tăng bao nhiêu phần trăm? (làm tròn kết quả tới hàng phần mười).

Gợi ý đáp án:

Trong 10 năm, số người Mường ở Việt Nam tăng số người là:

1 137 515 – 914 396 = 223 119 (người)

Trong 10 năm, số người Mường ở Việt Nam tăng số phần trăm là:

(223 119 : 1 137 515) . 100% = 19,6%

Mộc Media

Mộc Media cung cấp dịch vụ quay phim, chụp hình cưới đặc biệt: chụp hình ngoại cảnh, quay phim chụp hình phóng sự cưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button