Hỏi đáp pháp luật

Quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng chỉ được pháp luật bảo vệ sau khi hai người đã?

Quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng chỉ được pháp luật bảo vệ sau khi hai người đã? Quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng là quan hệ được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Pháp luật bảo vệ mối quan hệ này khi nào? Cùng Wiki MOC tìm hiểu nhé.

1. Quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng chỉ được pháp luật bảo vệ sau khi hai người đã?


Quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng được pháp luật bảo vệ từ thời điểm nào?

Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn.

=> Quân hệ hôn nhân giữa vợ và chồng sẽ được pháp luật thừa nhận và bảo vệ sau khi hai người kết hôn đúng quy định pháp luật

2. Những quy định của pháp luật về hôn nhân


Pháp luật quy định thế nào về quan hệ hôn nhân?

2.1 Điều kiện kết hôn

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  • Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
  • Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
  • Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
  • Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn

2.2 Đăng ký kết hôn

Thẩm quyền đăng ký kết hôn thuộc về các cơ quan sau tùy theo đối tượng đăng ký kết hôn:

  • Với hai công dân Việt Nam:

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

  • Với công dân Việt Nam và người nước ngoài (đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài):

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.

2.3 Tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận.

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ những trường hợp dưới đây:

Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

2. Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

a) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

c) Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;

d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

đ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

e) Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên đây, Wiki MOC đã trả lời câu hỏi Quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng chỉ được pháp luật bảo vệ sau khi hai người đã? Quan hệ hôn nhân vợ chồng không chỉ là việc riêng của 2 người mà được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật trong các văn bản: Luật Hôn nhân và gia đình, luật Hộ tịch, các nghị định hướng dẫn và văn bản khác có liên quan. Nắm rõ các quy định này giúp các bạn không vi phạm các quy định về hôn nhân gia đình và luôn đảm bảo thượng tôn pháp luật.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

  • Đi giao dịch tại ngân hàng có vi phạm chỉ thị 16?
  • Shipper chở hàng không thiết yếu trong thời gian giãn cách phạt bao nhiêu?
  • Đồ uống, sữa có phải hàng thiết yếu không?
  • Đi xe máy về quê có bị cách ly không?
  • Có nên uống nước sả gừng mỗi ngày?
  • Ra đường không cần thiết bị phạt thế nào?
  • Đi tiêm Vaccine có bị phạt không?

Quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng chỉ được pháp luật bảo vệ sau khi hai người đã? Quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng là quan hệ được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Pháp luật bảo vệ mối quan hệ này khi nào? Cùng Wiki MOC tìm hiểu nhé.

1. Quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng chỉ được pháp luật bảo vệ sau khi hai người đã?


Quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng được pháp luật bảo vệ từ thời điểm nào?

Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn.

=> Quân hệ hôn nhân giữa vợ và chồng sẽ được pháp luật thừa nhận và bảo vệ sau khi hai người kết hôn đúng quy định pháp luật

2. Những quy định của pháp luật về hôn nhân


Pháp luật quy định thế nào về quan hệ hôn nhân?

2.1 Điều kiện kết hôn

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  • Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
  • Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
  • Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
  • Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn

2.2 Đăng ký kết hôn

Thẩm quyền đăng ký kết hôn thuộc về các cơ quan sau tùy theo đối tượng đăng ký kết hôn:

  • Với hai công dân Việt Nam:

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

  • Với công dân Việt Nam và người nước ngoài (đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài):

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.

2.3 Tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận.

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ những trường hợp dưới đây:

Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

2. Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

a) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

c) Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;

d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

đ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

e) Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên đây, Wiki MOC đã trả lời câu hỏi Quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng chỉ được pháp luật bảo vệ sau khi hai người đã? Quan hệ hôn nhân vợ chồng không chỉ là việc riêng của 2 người mà được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật trong các văn bản: Luật Hôn nhân và gia đình, luật Hộ tịch, các nghị định hướng dẫn và văn bản khác có liên quan. Nắm rõ các quy định này giúp các bạn không vi phạm các quy định về hôn nhân gia đình và luôn đảm bảo thượng tôn pháp luật.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

  • Đi giao dịch tại ngân hàng có vi phạm chỉ thị 16?
  • Shipper chở hàng không thiết yếu trong thời gian giãn cách phạt bao nhiêu?
  • Đồ uống, sữa có phải hàng thiết yếu không?
  • Đi xe máy về quê có bị cách ly không?
  • Có nên uống nước sả gừng mỗi ngày?
  • Ra đường không cần thiết bị phạt thế nào?
  • Đi tiêm Vaccine có bị phạt không?

Mộc Media

Mộc Media cung cấp dịch vụ quay phim, chụp hình cưới đặc biệt: chụp hình ngoại cảnh, quay phim chụp hình phóng sự cưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button