Học Tập

Giáo án lớp 5 theo Công văn 2345

Giáo án lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Công văn 2345 giúp thầy cô tham khảo, giảm bớt thời gian, công sức trong việc soạn giáo án điện tử lớp 5 cho học sinh của mình. Giáo án lớp 5 được biên soạn chi tiết và bám sát nội dung học, giúp các thầy cô giảng dạy hiệu quả hơn.

Ngoài ra, với bộ giáo án lớp 5 theo Công văn 2345 sẽ giúp thầy cô giáo dễ dàng chủ động trong việc chuẩn bị trước khi lên lớp. Mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Wiki MOC:

Giáo án lớp 5 năm học 2021 – 2022 theo Công văn 2345

TUẦN 1: TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN

Ngày dạy: …/…/……

TOÁN– Tiết 1

ÔN TẬP: KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức:

 • Ôn tập khái niệm ban đầu về phân số ; đọc, viết phân số
 • Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số.

2. Năng lực: NL tư chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hoá toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện toán học.

3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 • Bảng con, bảng phụ, các tấm bìa biểu diễn phân số.

III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

1. Hoạt động mở đầu

– Khởi động:

– Giới thiệu bài: Trong tiết học toán đầu tiên của năm học các em sẽ được củng cố về khái niệm phân số và cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số.

2. Hoạt động Luyện tập, thực hành.

1. Thực hành

a. Ôn tập khái niệm ban đầu về phân số.

* Mục tiêu: Giúp Hs ôn tập khái niệm ban đầu về phân số.

 • Gv hướng dẫn HS quan sát từng tấm bìa rồi nêu tên gọi phân số, viết, đọc phân số đó.
 • HS quan sát rồi viết, đọc các phân số
 • HS nhận xét.
 • HS lên bảng chỉ vào các phân số và đọc.

b. Ôn tập cách viết thương, cách viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số.

* Mục tiêu: Giúp HS ôn cách viết thương hai số tự nhiên dưới dạng phân số, cách viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số.

 • GV viết lên bảng các phép tính chia sau: 1: 3 ; 4: 10 ; 9: 2. Sau đó yêu cầu HS viết thương của các phép chia trên dưới dạng phân số.
 • 3 Hs lên bảng thực hiện yêu cầu, cả lớp làm vào vở nháp.
 • Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm của bạn.
 • Gv kết luận.
 • Gv hỏi hs: Khi dùng phân số để viết kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 thì phân số đó có dạng như thế nào ?
 • Hs suy nghĩ và trả lời: Phân số chỉ kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 có tử số là số bị chia và mẫu số là số chia của phép chia đó.
 • Gv nhận xét và kết luận để chuyển ý.
 • Gv hỏi Hs cách viết phân số của 1 số tự nhiên thành phân số có mẫu số là 1
 • Hs suy nghĩ, trả lời và thực hành cách viết các số tự nhiên 5, 12, 2001
 • Gv nhận xét và kết luận
 • Hỏi Hs cách viết 1 thành phân số, cách viết 0 thành các phân số.
 • HS nêu và nhận xét.

3. Luyện tập

* Mục tiêu: giúp Hs tự hoàn thành bài tập

Bài 1: HS đọc được các phân số đã cho, nêu được tử số và mẫu số của từng phân số đó.

 • Hs tiến hành đọc các phân số và nêu rõ tử số, mẫu số của các phân số trong bài: năm phần bảy; 5 là tử số và 7 là mẫu số.
 • HS dựa vào kiến thức đã học, làm bài rồi trình bày trước lớp
 • Gv yêu cầu hs nhận xét.
 • Gv nhận xét và kết luận

Bài 2: HS nắm được cách viết thương của phép chia 2 số tự nhiên dưới dạng phân số

 • Gv gọi hs đọc và nêu rõ yêu cầu của bài
 • Yêu cầu học sinh làm vào vở bài tập, 2 hs lên bảng thực hiện.
 • Gv yêu cầu hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó Gv nhận xét lại và kết luận

3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm

MT: Hs viết được các số tự nhiên dưới dạng phân số.

Trò chơi: “Bắn tên”

 • GV sử dụng các câu hỏi để củng cố lại bài.
 • Nhận xét tiết học. Dặn HS về ôn bài và chuẩn bị bài sau.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Giáo án lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Công văn 2345 giúp thầy cô tham khảo, giảm bớt thời gian, công sức trong việc soạn giáo án điện tử lớp 5 cho học sinh của mình. Giáo án lớp 5 được biên soạn chi tiết và bám sát nội dung học, giúp các thầy cô giảng dạy hiệu quả hơn.

Ngoài ra, với bộ giáo án lớp 5 theo Công văn 2345 sẽ giúp thầy cô giáo dễ dàng chủ động trong việc chuẩn bị trước khi lên lớp. Mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Wiki MOC:

Giáo án lớp 5 năm học 2021 – 2022 theo Công văn 2345

TUẦN 1: TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN

Ngày dạy: …/…/……

TOÁN– Tiết 1

ÔN TẬP: KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức:

 • Ôn tập khái niệm ban đầu về phân số ; đọc, viết phân số
 • Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số.

2. Năng lực: NL tư chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hoá toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện toán học.

3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 • Bảng con, bảng phụ, các tấm bìa biểu diễn phân số.

III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

1. Hoạt động mở đầu

– Khởi động:

– Giới thiệu bài: Trong tiết học toán đầu tiên của năm học các em sẽ được củng cố về khái niệm phân số và cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số.

2. Hoạt động Luyện tập, thực hành.

1. Thực hành

a. Ôn tập khái niệm ban đầu về phân số.

* Mục tiêu: Giúp Hs ôn tập khái niệm ban đầu về phân số.

 • Gv hướng dẫn HS quan sát từng tấm bìa rồi nêu tên gọi phân số, viết, đọc phân số đó.
 • HS quan sát rồi viết, đọc các phân số
 • HS nhận xét.
 • HS lên bảng chỉ vào các phân số và đọc.

b. Ôn tập cách viết thương, cách viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số.

* Mục tiêu: Giúp HS ôn cách viết thương hai số tự nhiên dưới dạng phân số, cách viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số.

 • GV viết lên bảng các phép tính chia sau: 1: 3 ; 4: 10 ; 9: 2. Sau đó yêu cầu HS viết thương của các phép chia trên dưới dạng phân số.
 • 3 Hs lên bảng thực hiện yêu cầu, cả lớp làm vào vở nháp.
 • Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm của bạn.
 • Gv kết luận.
 • Gv hỏi hs: Khi dùng phân số để viết kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 thì phân số đó có dạng như thế nào ?
 • Hs suy nghĩ và trả lời: Phân số chỉ kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 có tử số là số bị chia và mẫu số là số chia của phép chia đó.
 • Gv nhận xét và kết luận để chuyển ý.
 • Gv hỏi Hs cách viết phân số của 1 số tự nhiên thành phân số có mẫu số là 1
 • Hs suy nghĩ, trả lời và thực hành cách viết các số tự nhiên 5, 12, 2001
 • Gv nhận xét và kết luận
 • Hỏi Hs cách viết 1 thành phân số, cách viết 0 thành các phân số.
 • HS nêu và nhận xét.

3. Luyện tập

* Mục tiêu: giúp Hs tự hoàn thành bài tập

Bài 1: HS đọc được các phân số đã cho, nêu được tử số và mẫu số của từng phân số đó.

 • Hs tiến hành đọc các phân số và nêu rõ tử số, mẫu số của các phân số trong bài: năm phần bảy; 5 là tử số và 7 là mẫu số.
 • HS dựa vào kiến thức đã học, làm bài rồi trình bày trước lớp
 • Gv yêu cầu hs nhận xét.
 • Gv nhận xét và kết luận

Bài 2: HS nắm được cách viết thương của phép chia 2 số tự nhiên dưới dạng phân số

 • Gv gọi hs đọc và nêu rõ yêu cầu của bài
 • Yêu cầu học sinh làm vào vở bài tập, 2 hs lên bảng thực hiện.
 • Gv yêu cầu hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó Gv nhận xét lại và kết luận

3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm

MT: Hs viết được các số tự nhiên dưới dạng phân số.

Trò chơi: “Bắn tên”

 • GV sử dụng các câu hỏi để củng cố lại bài.
 • Nhận xét tiết học. Dặn HS về ôn bài và chuẩn bị bài sau.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Mộc Media

Mộc Media cung cấp dịch vụ quay phim, chụp hình cưới đặc biệt: chụp hình ngoại cảnh, quay phim chụp hình phóng sự cưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button