Wiki

Đáp án THPT quốc gia 2021 môn Toán đợt 2

Đề thi, đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 tất cả các mã đề.

Đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2

 • Đáp án môn Toán đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021
  • Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 111
  • Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 103
  •  Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 104
  • Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 105
  • Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 106
  • Đáp án môn Toán đợt 2 thi tốt nghiệp 2021 mã 107
  • Đáp án môn Toán đợt 2 thi tốt nghiệp 2021 mã 110
  • Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 111
  • Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 113
  • Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 117
  • Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 118
  • Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 120
  • Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 123
 • Đề thi Toán THPT 2021 đợt 2
 • Đáp án môn Toán THPT 2021 chính thức từ Bộ GD&ĐT đợt 1

Đáp án môn Toán đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án mang chỉ tính chất tham khảo nhé các bạn.

Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 111

1.

2.B

3.D

4.C

5.A

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.B

15.B

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 103

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 104

1.

2.

3.

4.

5.

6.C

7.

8.

9.

10.

11.D

12.

13.

14.C

15.

16.

17.D

18.

19.B

20.A

21.A

22.A

23.A

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47. D

48.

49.

50.

Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 105

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 106

1.C

2.A

3.C

4.A

5.C

6.D

7.C

8.C

9.B

10.D

11.B

12.D

13.C

14.D

15.A

16.D

17.A

18.D

19.D

20.C

21.B

22.C

23.B

24.A

25.B

26.C

27.A

28.A

29.B

30.C

31.C

32.D

33.A

34.A

35.B

36.D

37.B

38.A

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án môn Toán đợt 2 thi tốt nghiệp 2021 mã 107

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án môn Toán đợt 2 thi tốt nghiệp 2021 mã 110

1.A

2.A

3.D

4.B

5.A

6.C

7.B

8.C

9.A

10.B

11.A

12.C

13.C

14.B

15.A

16.D

17.C

18.B

19.A

20.A

21.B

22.A

23.A

24.B

25.D

26.D

27.A

28.D

29.A

30.C

31.B

32.D

33.D

34.C

35.B

36.C

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 111

1.A

2.B

3.D

4.C

5.A

6.A

7.A

8.C

9.A

10.C

11.D

12.A

13.B

14.B

15.B

16.A

17.A

18.D

19.B

20.A

21.C

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.A

36.B

37.C

38.C

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 113

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 117

1.D

2.A

3.D

4.A

5.A

6.B

7.D

8.C

9.D

10.D

11.B

12.B

13.B

14.A

15.D

16.B

17.C

18.A

19.B

20.D

21.D

22.A

23.B

24.C

25.C

26.D

27.D

28.A

29.C

30.B

31.B

32.A

33.B

34.D

35.C

36.A

37.C

38.C

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 118

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.D

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 120

1.A

2.D

3.A

4.C

5.A

6.D

7.B

8.A

9.B

10.C

11.C

12.C

13.B

14.C

15.A

16.A

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.B

23.C

24.A

25.A

26.D

27.D

28.C

29.A

30.B

31.B

32.D

33.D

34.D

35.B

36.C

37.C

38.D

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48. A

49.

50.

Đáp án thi tốt nghiệp đợt 2 môn Toán mã 123

1.D

2.C

3.A

4.C

5.A

6.C

7.D

8.B

9.A

10.B

11.D

12.C

13.C

14.B

15.A

16.D

17.A

18.B

19.A

20.D

21.B

22.C

23.B

24.D

25.A

26.D

27.A

28.C

29.B

30.B

31.B

32.D

33.B

34.D

35.B

36.D

37.C

38.D

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Đề thi Toán THPT 2021 đợt 2

Đề thi Toán THPT 2021 đợt 2 2Đề thi Toán THPT 2021 đợt 2 3Đề thi Toán THPT 2021 đợt 2 4

Đáp án môn Toán THPT 2021 chính thức từ Bộ GD&ĐT đợt 1

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 đợt 1 chính thức do bộ GD&ĐT công bố, mời các bạn theo dõi.

Đáp án toán THPT 2021 chính thức từ Bộ GD&ĐT

Môn Toán là môn thi thứ 2 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, sau môn Ngữ Văn. Đây là môn thi bắt buộc với hình thức làm bài trắc nghiệm, gồm 50 câu hỏi. Thí sinh trả lời đáp án vào phiếu trả lời được giám thị phát trước đó. Thời gian làm bài thi môn Toán là 90 phút.

Theo như đề thi minh họa được Bộ GD-ĐT công bố trước đó, Đề thi môn Toán 2021 sẽ sử dụng chủ yếu kiến thức lớp 12.

Cũng như các năm trước, đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn Toán sẽ đánh giá tổng quan kiến thức của thí sinh ở 3 phần Đại số – Lượng giác – Hình học. Để có thể hoàn thành bài thi, thí sinh cần vận dụng nhiều kiến thức về Hình học không gian, Tổ hợp – Xác suất, Nguyên hàm – Tích phân…

Dưới đây là đề thi chính thức môn Toán 2021 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

de thi toan thpt 2021 1*169834de thi toan thpt 2021 2*169831de thi toan thpt 2021 3*169833de thi toan thpt 2021 4*169832de thi toan thpt 2021 5*169830

 • Link tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2021
 • Điểm chuẩn của 128 trường đại học năm 2021
 • Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa
 • Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Lý
 • Đáp án đề thi môn Sử kỳ thi THPT quốc gia 2021 đầy đủ 24 mã đề
 • Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh

Mộc Media

Mộc Media cung cấp dịch vụ quay phim, chụp hình cưới đặc biệt: chụp hình ngoại cảnh, quay phim chụp hình phóng sự cưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button