Wiki

Bài cúng mùng 1 tháng 7 âm lịch

Dưới đây là bài văn khấn mùng 1 tháng 7 âm lịch mời các bạn tham khảo nhân ngày 1/7 âm lịch (8/8/2021 – Chủ nhật).

Theo truyền thống, cứ vào ngày mùng 1 và ngày Rằm (ngày 15) âm lịch hàng tháng, các gia đình người Việt lại sắm lễ gồm hoa tươi, các loại quả, hương… để thắp hương làm lễ cúng gia tiên, gia thần.

Bài cúng mùng 1 là bài cúng thường được các gia đình sử dụng để cúng thổ công, gia tiên trong ngày mùng Một âm lịch hàng tháng nhằm cầu mong mọi người trong gia đình được khoẻ mạnh, bình an, may mắn.

Cúng mùng 1 hàng tháng tại nhà

 • Sắm lễ cúng mùng 1
 • Thắp hương mùng 1 âm lịch vào giờ nào?
 • Văn khấn mùng 1
  • Bài văn khấn gia tiên mùng 1 hàng tháng
  • Bài văn khấn thổ công ngày mùng 1

Sắm lễ cúng mùng 1

Sắm lễ mùng 1, ngày rằm cúng gia tiên, tùy theo điều kiện mà các gia đình có thể sắm đồ lễ chay hoặc lễ mặn, miễn là thành tâm kính lễ.

Lễ vật cúng mùng 1 có thể đơn giản như sau:

 • 1 hũ rượu
 • 1 lọ hoa tươi
 • 1 đĩa quả tươi
 • 1 cốc nước
 • Trầu, cau

Thắp hương mùng 1 âm lịch vào giờ nào?

Vào ngày mùng 1 hàng tháng, ông bà ta thường thắp hương cúng tổ tiên, thần linh vào sáng sớm. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện, các gia đình có thể thắp hương mùng 1 vào buổi chiều hoặc tối nhưng không nên muộn hơn 19h.

Khi thắp hương, dù vào mùng 1 hay ngày Rằm, ông cha ta thường thắp theo số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 nén tùy thuộc vào không gian thờ cúng.

Văn khấn mùng 1

Dưới đây là bài văn khấn mùng 1 tại nhà gồm văn khấn gia tiên và văn khấn thổ công mời các bạn tham khảo.

Bài văn khấn gia tiên mùng 1 hàng tháng

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Hương chủ (chúng) con tên là:… Sống tại:… xã,… huyện,… tỉnh.

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng… năm…, tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa, trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần.

Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia đình chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Bài văn khấn thổ công ngày mùng 1

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần Quân.

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần.

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Hương chủ (chúng) con tên là:…

Con lạy quan thần linh thổ địa số nhà… đường… phường… quận… thành phố…

Hôm nay nhằm ngày mùng 1 tháng… năm… Âm lịch, tín chủ con thành tâm sửa soạn hương hoa, lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Mộc Media

Mộc Media cung cấp dịch vụ quay phim, chụp hình cưới đặc biệt: chụp hình ngoại cảnh, quay phim chụp hình phóng sự cưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button