Học TậpTài Liệu

A đi thi 4 kì, điểm trung bình là 82. A cần đạt … điểm ở kì 5 để điểm trung bình là 85?

A đi thi 4 kì, điểm trung bình là 82. A cần đạt … điểm ở kì 5 để điểm trung bình là 85? Bài toán trung bình cộng đã trở nên quen thuộc với các bạn học sinh. Tuy là quen thuộc nhưng toán trung bình cộng có thể biến hóa thành nhiều dạng khác nhau. Cùng Wiki MOC đi tìm lời giải của bài toán trên nhé.

1. A đi thi 4 kì, điểm trung bình là 82. A cần đạt … điểm ở kì 5 để điểm trung bình là 85?


Để tìm được số điểm A cần đạt ở kỳ 5 để điểm trung bình là 85 ta làm như sau:

A đi thi 4 kì, điểm trung bình là 82 => Tổng số điểm qua 4 kỳ của A là: 82 x 4 = 328 (điểm)

A muốn điểm trung bình là 85 thì tổng số điểm qua 5 kỳ của A là: 85 x 5 = 425 (điểm)

Số điểm A cần đạt ở kỳ 5 là: 425 – 328 = 97 (điểm)

=> Nếu A đi thi 4 kì, điểm trung bình là 82. A cần đạt 97 điểm ở kì 5 để điểm trung bình là 85.

2. Cách tính trung bình cộng


Muốn tìm trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi lấy kết quả chia cho số các số hạng.

Từ công thức này, ta có:

 • Trung bình cộng = Tổng các số chia Số các số hạng
 • Nếu bài toán cho trung bình cộng và số các số hạng, thì Tổng các số = Trung bình cộng nhân Số số hạng.
 • Nếu bài toán cho tổng các số hạng và trung bình cộng thì Số các số hạng = Tổng các số chia Trung bình cộng

Phương pháp giải toán trung bình cộng:

 • Bước 1: Xác định số lượng các số hạng có trong bài toán;
 • Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được;
 • Bước 3: Trung bình cộng = “Tổng các số hạng” chia “số các số hạng có trong bài toán”;
 • Bước 4: Kết luận.

3. Bài toán trung bình cộng


Sau đây, Wiki MOC gửi đến bạn đọc các bài toán trung bình cộng để các bạn luyện tập:

Bài 1: Tìm trung bình cộng của dãy số cách đều: 2, 4, 6, …, 42

Bài 2:  Tìm trung bình cộng của dãy số sau:

a) 1 + 3 + 5 + 7 + 9+ … + 47 + 49

b) 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 + … + 58 + 61

Bài 3: An có 3 lọ bi gồm xanh, đỏ, vàng. Lọ 1 có 16 viên bi xanh, lọ 2 có 18 viên bi đỏ, lọ 3 có 20 viên bi vàng. Hỏi trung bình mỗi lọ có bao nhiêu viên bi?

Bài 4: Hoa có 2 con lợn tiết kiệm, con thứ 1 để đựng tiền ăn sáng và con thứ 2 để đựng tiền thưởng. Biết con thứ nhất được 320.000 đồng, con thứ 2 bằng frac{3}{4} số tiền của con thứ nhất.

Hỏi trung bình mỗi con lợn có bao nhiêu tiền?

Bài 5: Đoàn xe chở hàng hai ngày. Biết ngày thứ nhất có 5 xe chở, Ngày thứ hai có 7 xe mỗi xe chở hàng. Hỏi trung bình mỗi ngày có bao nhiêu xe chở hàng?

Bài 6: Đức có 24 viên kẹo, Linh có 36 viên kẹo, biết số kẹo của Mai nhiều hơn trung bình cộng của Đức và Linh là 3 viên. Hỏi Mai có bao nhiêu viên kẹo

Trên đây Wiki MOC đã trả lời câu hỏi A đi thi 4 kì, điểm trung bình là 82. A cần đạt … điểm ở kì 5 để điểm trung bình là 85?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Wiki MOC.

Các bài viết liên quan:

 • Rùa bò ngang mã, có mấy chân?
 • Nhúng giấy quỳ tím vào nước muối thì giấy quỳ tím sẽ có màu gì?
 • Câu cá được 6 con không đầu, 8 con có một nửa và 9 con không có đuôi.
 • 1 tháng có 12 ngày chỉ nắng, 8 ngày chỉ mưa và 11 ngày chỉ mây mù

A đi thi 4 kì, điểm trung bình là 82. A cần đạt … điểm ở kì 5 để điểm trung bình là 85? Bài toán trung bình cộng đã trở nên quen thuộc với các bạn học sinh. Tuy là quen thuộc nhưng toán trung bình cộng có thể biến hóa thành nhiều dạng khác nhau. Cùng Wiki MOC đi tìm lời giải của bài toán trên nhé.

1. A đi thi 4 kì, điểm trung bình là 82. A cần đạt … điểm ở kì 5 để điểm trung bình là 85?


Để tìm được số điểm A cần đạt ở kỳ 5 để điểm trung bình là 85 ta làm như sau:

A đi thi 4 kì, điểm trung bình là 82 => Tổng số điểm qua 4 kỳ của A là: 82 x 4 = 328 (điểm)

A muốn điểm trung bình là 85 thì tổng số điểm qua 5 kỳ của A là: 85 x 5 = 425 (điểm)

Số điểm A cần đạt ở kỳ 5 là: 425 – 328 = 97 (điểm)

=> Nếu A đi thi 4 kì, điểm trung bình là 82. A cần đạt 97 điểm ở kì 5 để điểm trung bình là 85.

2. Cách tính trung bình cộng


Muốn tìm trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi lấy kết quả chia cho số các số hạng.

Từ công thức này, ta có:

 • Trung bình cộng = Tổng các số chia Số các số hạng
 • Nếu bài toán cho trung bình cộng và số các số hạng, thì Tổng các số = Trung bình cộng nhân Số số hạng.
 • Nếu bài toán cho tổng các số hạng và trung bình cộng thì Số các số hạng = Tổng các số chia Trung bình cộng

Phương pháp giải toán trung bình cộng:

 • Bước 1: Xác định số lượng các số hạng có trong bài toán;
 • Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được;
 • Bước 3: Trung bình cộng = “Tổng các số hạng” chia “số các số hạng có trong bài toán”;
 • Bước 4: Kết luận.

3. Bài toán trung bình cộng


Sau đây, Wiki MOC gửi đến bạn đọc các bài toán trung bình cộng để các bạn luyện tập:

Bài 1: Tìm trung bình cộng của dãy số cách đều: 2, 4, 6, …, 42

Bài 2:  Tìm trung bình cộng của dãy số sau:

a) 1 + 3 + 5 + 7 + 9+ … + 47 + 49

b) 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 + … + 58 + 61

Bài 3: An có 3 lọ bi gồm xanh, đỏ, vàng. Lọ 1 có 16 viên bi xanh, lọ 2 có 18 viên bi đỏ, lọ 3 có 20 viên bi vàng. Hỏi trung bình mỗi lọ có bao nhiêu viên bi?

Bài 4: Hoa có 2 con lợn tiết kiệm, con thứ 1 để đựng tiền ăn sáng và con thứ 2 để đựng tiền thưởng. Biết con thứ nhất được 320.000 đồng, con thứ 2 bằng frac{3}{4} số tiền của con thứ nhất.

Hỏi trung bình mỗi con lợn có bao nhiêu tiền?

Bài 5: Đoàn xe chở hàng hai ngày. Biết ngày thứ nhất có 5 xe chở, Ngày thứ hai có 7 xe mỗi xe chở hàng. Hỏi trung bình mỗi ngày có bao nhiêu xe chở hàng?

Bài 6: Đức có 24 viên kẹo, Linh có 36 viên kẹo, biết số kẹo của Mai nhiều hơn trung bình cộng của Đức và Linh là 3 viên. Hỏi Mai có bao nhiêu viên kẹo

Trên đây Wiki MOC đã trả lời câu hỏi A đi thi 4 kì, điểm trung bình là 82. A cần đạt … điểm ở kì 5 để điểm trung bình là 85?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Wiki MOC.

Các bài viết liên quan:

 • Rùa bò ngang mã, có mấy chân?
 • Nhúng giấy quỳ tím vào nước muối thì giấy quỳ tím sẽ có màu gì?
 • Câu cá được 6 con không đầu, 8 con có một nửa và 9 con không có đuôi.
 • 1 tháng có 12 ngày chỉ nắng, 8 ngày chỉ mưa và 11 ngày chỉ mây mù

Mộc Media

Mộc Media cung cấp dịch vụ quay phim, chụp hình cưới đặc biệt: chụp hình ngoại cảnh, quay phim chụp hình phóng sự cưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button